Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstava Podbořany 22.9.2018

28. 11. 2018

Dne 22.9.2108 se konala v chovatelském areálu ZO ČSCH Podbořany místní výstava drobného zvířectva která měla punc okresní výstavy holubů. Bohužel soutěž v okresní výstavě sekce holubi neproběhla pro nepřihlášené kolekce a to jak jednotlivců, tak organizací. Je otázkou pro okres, zda tyto okresní soutěže ještě konat? Týden před výstavou to nevypadalo zrovna dvakrát přívětivě, počet zvířat v sekci drůbež byl žalostný až tristní, králíci a holubi taktéž. Když jsme dorazili z brigády v areálu, vzal jsem do ruky mobil a začal obvolávat určité chovatele především okolo drůbeže. Po prvním telefonátu a příslibu 5 voliér se mi hned lépe dýchalo! Tato výstava byla úplně první kterou jsem dostal za úkol postavit organizačně úplně sám, včetně katalogu. Musím poděkovat těm pár kamarádům, kteří mě nenechali padnout do propasti a je na místě je vyzdvihnout. Musím poděkovat př. J. Vagnerovi, Z. Laštovkovi, M. Potůčkovi ml., M. Somolovi, Š. Kalujovi a bratřím V. a R. Gössleovým. První čtyři mi byli nápomocni v areálu po celou dobu příprav. Dne 21.9. od 8h proběhlo posouzení všech vystavených svěřenců. Sešlo se nám nakonec 77ks králíků – 16 plemen, 110ks holubů – 12 plemen, 17 voliér drůbeže a na 110ks exotů, ponejvíce výstavních andulek a to hned 69ks!

 

Posouzení králíků provedla př. ing. Zuzana Krausová která se počátkem posuzování dozvěděla kolik bude na králíky Čc a zároveň, že se bude poprvé hodnotit nejlepší zvíře exposice v sekci králíci pohárem. V této sekci bylo uděleno 8 Čc a pohár. Získali je tito chovatelé a na tyto králíky. Na 1.0 Mm 95 b získal Čc  př. J. Vagner, dále př. L. Sedláček na kol. 2 + 2 Vss s bodovým ohodnocením 379.5b, na Zadiv kol. K3 za 282.0b obdržela Čc mladá chovatelka př. A. Hejdová, na kol. K4 MaB která získala 376.5b byla udělena Čc př. Z. Píclovi, poté získal Čc př. F. Kotrba a to hned dvě na 1.0 Sž ohodnoceného 95b a na kol. Sč K4 s bodovým ohodnocením 378b. Další Čc získal př. Z, Hejda na Tm ohodnoceného 95.5b a poslední Čc získal př. Z. Pícl na Heč oceněného 95.5b. Pohár na celkového vítěze v expozici Králíci získal př. L. Sedláček na svého 1.0 Vss ohodnoceného 95.5b.

 

Posouzení v holubářské sekci provedl př. Josef Erich, který se hned na začátku dozvěděl, že bude mít možnost udělení 10 Čc a Poháru pro nejlepší zvíře expozice. U holubů bylo hned 6 plemen z 12 předvedených českých. Výsledky v holubářské sekci dopadli následovně a Čc získali. Př. J. Vagner na RK černý sedlatý 95b, př. V. Kvasnička na RK černý tygr 95b, př. J. Předota na Český bublák černý 95b, př. J. Voleský na MP červený 95b, př. B. Petrlík na Benešovský bílý 95b, př. V. Kvasnička na King  95b, př. P. Rabas na Indián 95b, př. Z. Laštovka na Čs červený sedlatý 95b, př. B. Potůček na Čs červený sedlatý 95b a př. M. Potůček na stříbrný sedlatý 95b. Pohár na celkového vítěze v expozici holubi získal a nutno dodat, že zcela po právu př. J. Voleský  na Mp žlutý s oceněním 95b.

 

Posouzení v drůbežářské sekci provedl př. Josef Ješetický kterému jsem zdělil, že bude mít možnost udělit 7 Čc a pohár pro nejlepší zvíře v exposici. Bylo zde na 17 voliér drůbeže, z toho jedna voliéra s vodní, zastoupení Kajugy, ostatní hrabavá. Po zdárném posouzení byli uděleny Čc těm to chovatelům. Př.  V. Porazík na Kajuga , př. P. Rabas na Bojovnice staroanglická, př. E. Teinzer na zdrobnělá Faverolka, př. P. Rabas na Paduánky bílo zlaté, př. J. Šmerák na Sasexky a př. D. Mrvík mch. na zdr. vyandotky koroptví vlnité. Jak jste si všimli, kdo pozorně čtete, v expozici drůbež nakonec bylo uděleno „pouze“ 6 Čc, posuzovatel takto zhodnotil expozici.  Pohár pro nejlepší zvíře expozice hned na své první výstavě získal náš nový člen M. Somol na Česká slepice zlatá kropenatá.

 

Posouzení exotů provedl př. Milan Cibulka a zde bylo vyčleněno na 7 Čc a pohár. Ponejvíce zde byli výstavní andulky, kanáři, korely, pennanti, hrdličky. Zde si rozdělili Čc rovným dílem př. V. Koštial a to hned 3 na výstavní andulky, druhým byl po právu př. J. Šmerák který získal také 3 Čc na výstavní andulky. Poslední Čc cenu získal př. O. Ernat na kanára, o chvilku déle si spravil chuť za nejlépe oceněné zvíře v sekci exoti. Jak jsem předeslal, v exposici exoti získal Pohár př. O. Ernat za samce korely bělohlavé. Všem kteří byli úspěšní, srdečně ještě jednou blahopřeji k čestným cenám, potažmo pohárům. Závěrem bych rád poděkoval všem kteří se na naší výstavě podíleli svými zvířaty. Výstavu nám obeslalo na 30 vystavovatelů.

 

Dále chci poděkovat našemu personálu v kuchyni za výborně odvedenou práci a to jmenovitě pí. Vagnerové a synovi J. Potůčkovi. Budu rád když tomu tak bude i do budoucna. V den výstavy jsme měli sice slušné počasí, ale i přesto byla návštěvnost na 110 platících a zhruba o 100 dětech. Na pokladně měli děti možnost obdržení různých čísel časopisů chovatel, toto vnímám jako dobrou propagaci svazu ale především našeho chovatelství jako celku. Uvidíme do budoucna, zda se nám podaří získat další členy a to především z té mladší generace. Samozřejmě se budeme snažit o vylepšení areálu a doufám, že na tuto aktivitu dojde hned v roce 2019. Za celý tým našeho spolku vám srdečně děkuje Bohuslav Potůček.

                                                                           Jednatel ZO ČSCH Podbořany