Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze 17.4.2015

26. 4. 2015

                       Zápis

Z členské schůze  konané dne 17.4.2015 v chovatelském domě ZO Podbořany.

Přítomni:  17 členů   

Z toho 3 čl. výboru, 3 čl. Rk a všichni 4 vedoucí odborností

Omluveni: př. Laštovka Z., př. Laštovka M., př. Potůček J., př. Potůček M. mch., př. Potůčková K., př. Frajt  V., př. Čaja J., př. Kail J., př. Voleský J.

V 18.10h zahajuje předseda ZO členskou schůzi, která byla svolána před naší první letošní výstavou. Objasňuje termíny, kdy se co bude odehrávat, kdo bude v jaké sekci nápomocen vedoucím odborností. Zmínil posuzovatele, zapisovatele.

Posouzení provedou.

Králíci: př. Ekrt         

Drůbež: př. Vilhelm

Holubi: př. Erlich    případně, př. Svatuška                   

Exoti:  př. Hecr

Zapisování:

Králíci: př. Špilar       

Drůbež: př. Kaluja

Holubi: př. Sachl        

Sekce budou zabezpečovat.

Králíci: př. Nerad, př. Potůček B.                                  

Drůbež: př. Cyprián, př. Kaluja

Holubi: př. Sachl                                                                

Exoti:  př. Štěch

Na tombolu bylo uvolněno 500kč.

čl. základna vzala na vědomí

Budou vytisknuty katalogy v počtu 100ks.

Žádost o vystoupení z naší ZO projevil př. Nusko. Odůvodnil to tím, že v dnešní době už delší dobu nechová žádné zvířectvo.

čl. základna vzala na vědomí.    

Na oběd bude k občerstvení dršťková polévka, guláš a klobása.

Termín stavění klecí 28.4.2015  od 9h.

Přejímka zvířat 29.4.2015  od 14 – 18h.

Posouzení  30.4.2015         od 8h.  -----

Výstava se koná 1.5.2015 od 8 – 16h.
Schůze byla ukončena předsedou ZO v 18.50h.

                                        Zapsal

                               Bohuslav   Potůček