Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze 22.9.2015

25. 9. 2015

                                             ZÁPIS

Členská schůze konaná dne 22.9.2015 od 18h. v chovatelském domě ZO ČSCH Podbořany

Dle prezenční listiny bylo přítomno 11 členů z 28!!!

Z toho 2 čl. výboru, 2 čl. RK a 1 čl. za vedoucí odborností

Omluveni byli: Laštovka Z., Laštovka M., Potůček M. mch., Potůček M., Potůček J., Frajt V., Kaluja Š., Štěch J., Särközi J., př. Kail J.

V 18.20h. zahajuje př. Předota členskou schůzi.  Předmětem schůze je především plán na přípravu výstavy a seznámení členů s posuzovateli a zabezpečením kolem výstavy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K výstavě samotné.

Dne 14.10.2015 od 9h. proběhne stavění klecí

Dne 15.10.2015 od 14 – 18h. proběhne přejímka zvířat

Dne 16.10.2015 od 8h. proběhne posouzení

Dne 17.10.2015 od 8 – 15h. proběhne samotná výstava

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posouzení provedou v jednotlivých sekcích:

Králíci:  př. Ekrt

Holubi: př. Erlich

Drůbež: př. Vilhelm

Exoti:  př. Cibulka

Sekce budou zabezpečovat:

Králíci: př. Nerad  a vypomůže buď Potůček M. nebo Potůček B.

Holubi: př. Sachl, pokud nebude tak př. Potůček B.

Drůbež: př. Cyprián a př. Kaluja

Exoti: př. Rabas

Katalog připraví př. Špilar a bude vytisknut v počtu 100ks. Vytisknutí a posléze i vyzvednutí zajistí pí. Navrátilová na MĚú Podbořany u pana Žežulky.

Bude zajištěna tombola, předpokládá se, že bude vyčleněna částka 500kč.

Krmení: Pro králíky se zakoupí granule. Toto zajistí př. Rabas. Krmení pro exoty a drůbež s holubi zajistí př. Předota.

K občerstvení se zajistí guláš, gulášová polévka, koláčky, kremrole.

K pití jako vždy.

Př. Potůček seznámil především předsedu s odesláním přihlášek na 45 adres a v počtu 70ks. Dále přinesl dalších cirka 30 přihlášek mezi členy a rozdal 35ks plakátů k rozvěšení a propagaci samotné výstavy.

Diskuse – volná debata:

Př. Potůček B., předsedovi ZO sdělil, jestli má smysl konat tyto schůze a jestli by nebylo lepší vyřešit tohle třeba někde ve 4 lidech s tím, že členům, kterých by se týkala přímá účast v sekcích by zavolal a ověřil si, jestli mohou v těchto sekcích v určitých dnech pracovat. Tento podnět vzešel ale především od př. Rabase a př. Potůček se připojil poté, co viděl volnou debatu a až nezájem s čím koliv přispět k zlepšení výstavy. Dále př. Potůček připomněl všem, kdo bude chtít odebírat chovatele i v roce 2016, že by měli tuto částku uhradit při výstavě 17.10.2015. Mělo by se jednat o stejnou částku jako v roce 2015 tudíš čl. + chovatel 650kč, to by mělo být stejné. Též oslovil př. Voleského a sdělil mu, že tento rok za něj platí ZO celou částku a to 650kč jako kompenzaci za předešlé 2 roky, kdy už neměl platit čl. příspěvky z důvodu jeho věku. Tento krok vůči př. Voleskému bude naplněn tak, jak jsme se domluvili na výr. čl. schůzi. Př. Voleský, pochválil př. Potůčka za komunikaci se členy ZO. Také př. Potůček oznámil, předsedovi ZO, že se mu nelíbí komunikace a až nezájem př. Sachla za sekci holubi. V této věci projevil velkou nespokojenost.

Členskou schůzi ukončil předseda ZO př. Předota v 19.10h.

                                          Zapsal    

                        Bohuslav  Potůček