Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze 8.4.2016

20. 4. 2016

                      ZÁPIS

    Členská schůze konaná dne 8.4.2016 v chovatelském areálu od 18h.

Přítomno 13 členů a to př. Cyprián, př. Czinege, př. Čaja, př. Jančík, př. Jelínek, pí. Navrátilová, př. Polívka, př. Potůček B., př. Předota, př. Vagner, př. Šípoš, př. Špilar, Štěch.

Omluveni: př. Frajt, př. Gössl R., Gössl V., př. Kaluja, př. Laštovka, př. Potůček J., př. Potůček M. mch., př. Potůček M., př. Rabas, př. Voleský.

Program:

1) Zahájení

2) Rozpočet na rok 2016

3) Přednesení plánu před výstavou (brigáda)

4) Oznámení posuzovatelů

5) Zabezpečení expozic

6) Kuchyň, Jídlo, Tombola, Pokladna

7) Katalogy

8) Diskuse

ad1) V 18.10h přivítal předseda ZO př. Předota všechny přítomné a seznámil je s tím, že členská schůze je svolána především z důvodu organizace naší jarní výstavy.

ad2) Dále přednesl rozpočet na rok 2016, který měl dodat na první členské schůzi. Tento rest z výroční členské schůze byl splněn.

ad3) Seznámil s př. Potůčkem přítomné okolo všeho, co se organizace výstavy týká. Následovně.

Čt. 28.4. proběhne stavění klecí od 9h.

Pá. 29.4. proběhne přejímka zvířat od 14 – 18h.

So. 30.4. proběhne od 8h posouzení bez přístupu veřejnosti

Ne. 1.5.  proběhne výstava od 8 – 16h.

ad4) Posuzovat zde budou:

Králíci   př. Ekrt

Holubi   př. Erlich

Drůbež  př. Vilhelm

Exoti    př. Cibulka

 

ad5) Zabezpečení expozic provedou:

Králíci  př. Nerad, př. Vagner a př. Potůček M.

Holubi  př. Potůček B.

Drůbež př. Cyprián a př. Kaluja, př. Rabas

Exoti   př. Štěch a př. Gössl

Ad6) Kuchyň zabezpečí pí. Hrubá a pí. Neradová

Jídlo: Guláš, dršťková polévka a nějaké klobásy

Tombola pí. Zárubová

Pokladna pí. Navrátilová

ad7) Katalogy zabezpečí př. Špilar přes pana Žežulku a budou vytištěny v počtu 120ks.

Dále seznámil předseda ZO přítomné s tím, že byli zakoupeny nové váhy pro králíky a drůbež v celkové hodnotě 3000Kč (králík 2tis., drůbež 1tis.).

ad8) Diskuse:

V diskusi si nikdo nevzal slovo, pouze př. Jančík se pustil do pokladní pí. Navrátilové. Tohle bylo nechutné gesto a již po několikáté se opakující. Př. Potůček B., okřikl př. Jančíka, ale ten byl jak smyslů zbavený a nevnímal výzvy. Z tohoto důvodu př. Potůček okamžitě ukončil schůzi a řekl pí. Navrátilové, ať ne nerozčiluje. Schůze byla ukončena v 18.45h. 

                                      Zapsal

                                Bohuslav  Potůček