Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze konaná dne 5.10.2016

5. 10. 2016

                                                 Zápis

        Členská schůze konaná 5.10.2016 od 18h v chovatelském domě

Dle prezenční listiny se zúčastnili: př. Czinege, př. Gössl R., Gössl V., př. Jančík, př. Jelínek, př. Kaluja, pí. Navrátilová, př. Polívka, př. Potůček B., př. Předota, př. Rabas, př. Šípoš, př. Vagner, př. Voleský, př. Špilar, př. Štěch.

Omluveni: př. Cyprián, př. Čaja, př. Frajt, př. Potůček M., př. Zvonek, př. Laštovka, př.Nerad, př. Potůček J., př. Potůček M. mch., Potůčková K. mch., př. Příbek č. člen

Program:

1) Zahájení:

2) Brigáda před výstavou – upřesnění

3) Oznámení posuzovatelů:

4) Zabezpečení exposic:

5) Kuchyň, tombola, pokladna

6) Katalogy

7) Žádost o zřízení internetového bankovnictví

8) Diskuse:

 ad1) V 18.15h přivítal předseda ZO př. Předota všechny přítomné a seznámil je s tím, že členská schůze je svolána především z důvodu organizace naší podzimní výstavy.

ad2) Začíná upřesňovat termín, resp. dny ve kterých se co bude dělat. Čte plán a přednáší dny.

Ve středu   19.10. proběhne stavění klecí od 9h

Ve čtvrtek   20.10. proběhne přejímka zvířat od 14 – 18h

V pátek        21.10. proběhne posuzování od 8h

V sobotu      22.10. proběhne výstava od 8 – 14h

ad3) Dále oznamuje jména všech posuzovatelů.

Králíci    ………  př. Andrle

Holubi   ………. př. Brückner

Drůbež  ………. př. Vilhelm

Exoti      ………. př. Cibulka

Na posouzení nám bude zapůjčeno 6 učnů.

 

ad4) Exposice povedou:

Králíci   ……..  př. Nerad a př. Vagner

Holubi  ……… př. Potůček

Drůbež ……… př. Rabas

Exoti     …… př. Štěch

ad5) V kuchyni budou pí. Neradová a pí. Hrubá

 Tombolu bude zabezpečovat pí. Zárubová, pokladnu pí. Navrátilová

Ad6) př. Předota oslovil př. Špilara a zeptal se ho, jestli zabezpečí katalogy. Nato odpověděl př. Špilar, že s tím počítá.

ad7) př. Potůček žádá čl. základnu o souhlas k zřízení internetového bankovnictví. K tomu oslovuje pí. Navrátilovou, aby členům vysvětlila, o co jde a proč bychom si tuto službu v bance chtěli zařídit a rádi jí zřízenou měli. Následně př. Potůček dává hlasovat o tomto bodu.

Hlasování:  pro 16        proti 0       zdržel 0

Zřízení služby internetového bankovnictví bylo jednohlasně odsouhlaseno. Př. Předota a pí. Navrátilová jsou pověřeni zřízením této služby.

Diskuse:  Př. Předota řekl př. Potůčkovi, že se mu nelíbí posunutí, změna termínu o týden později. Na což dostal odpověď, stejně tak celá čl. základna a to plnohodnotnou. Zároveň jsme se mezi členy začali bavit o tom, jestli budeme pokračovat i v podzimních výstavách. O tom se budeme bavit na výborové schůzi před koncem roku. Poté bude mít konečné slovo čl. základna na čl. výroční schůzi. Poslední věc, př. Jančík atakuje př. Potůčka, že slíbil konání čl. schůze př. Cypriánovi po květnové výstavě. A že se tak nekonalo. Př. Potůček odvětil, že ano, byl osloven př. Cypriánem, ale neutvrzoval se s ním v tom, že je třeba svolávat schůzi krs vyúčtování výstavy. I přesto př. Cyprián stále schůzi chtěl. Př. Potůček nesplnil! Řekl př. Jančíkovi, že kvůli jednomu bodu nebude jezdit na schůzi, protože má svých problémů dost, dojíždí za prací 25km a to dost často což je 14 - 15h z domova. Př. Jančík proto žádá nápravu, aby se tak po následující a prakticky každé výstavě konalo. Na to př. Potůček odvětil, že odmítá svolávat schůzi krs vyúčtování výstavy když všichni členové mají možnost nahlédnout, pokud na tom budou trvat u pí. Navrátilové. Do toho vstoupila pí. Navrátilová, která řekla, že hned po výstavě obdrželi jak př. Jančík tak př. Cyprián kompletní vyúčtování a že neví, o co pořád jde? Tuto diskusi jsme ukončili v 18.50h, protože to nemělo absolutně nic společného s chovatelstvím a věcmi okolo něj. Př. Předota všem přítomným poděkoval za jejich účast a ukončil čl. schůzi v 18.52h a až po ukončení jsme k naší ostudě teprve popřáli př. Rabasovi k jeho krásnému jubileu.                           

                                                                                                   Zapsal

                         Bohuslav Potůček