Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členskká schůze dne 5.7.2019

28. 7. 2019

Členská chůze dne 5.7.2019 v chovatelském domě ZO ČSCH Podbořany

 

                    

 Dle prezenční listiny se zúčastnilo   11 členů. Tudíž jsme nebyli usnášení schopní.

 

 

                                                         Program:

1) Zahájení:

2) Ukončení členství

3) Seznámení s proběhlou propagační výstavou k 1.5.2019 v KD  Radonice

4) Žádost čl. základně – zakoupení klecí pro drůbež a zakoupení vysavače

5) Pokladní zpráva

6) Příprava podzimní výstavy která se koná 26.10.2019

7) závazná objednávka kroužků na rok 2020

8) Brigády

9) Diskuse:

 

Doplnění:

 

A) Žádost pana Záruby ml. O pronájem garáže.

 

 

ad1) Zahájení:  př. Potůček členskou schůzi zahajuje v čase 18.10h. Přečte program a zároveň se ptá členské základny zda má něco do doplnění programu. Př. Navrátilová žádá o doplnění programu. Věc: Pan Záruba ml. Žádá o pronájem garáže. Členská základna bere na vědomí celé znění programu.

 

ad2) př. Potůček seznamuje členskou základnu o ukončení tří členů ZO k 31.12.2018

Zároveň se omlouvá za pozdní přednes, informaci, protože jí opomněl sdělit na ČVS.

Členství ukončili př. Zvonek, Gössl R., Gössl V.  Čl. základna bere na vědomí.

 

ad3) př. Potůček seznámil přítomnou členskou základnu s již proběhlou akcí v KD Radonice k prvomájovým slavnostem. Akce proběhla a byla velmi vydařená a to i s ohlasů návštěvníků, kterých mohlo být až k 3000! Bylo zde vystaveno 9ks králíků, 45ks holubů ú 12 plemen, 45 ks drůbeže v jednotlivých klecích, 4 velké voliéry na drůbež – 8 děr, v bodovačkách bylo předvedeno 10 ks exotického ptactva, k vidění byli hrdličky a morčata. Klece i voliéry byli nazdobeny větvemi smrků. Po této akci jsem byl osloven za spolek Naše Radnicko p. Stanislavem Raulem, který se mě zeptal, zda bychom jim i v roce 2020 nevyplnili KD přehlídkou zvířat. Odpověděl jsem mu, že to přednesu před členskou základnou a ta to musí odsouhlasit. Na této akci bylo rozdáno na 580ks výtisků časopisu chovatel ročník 2017 – 2019. Za to děkuji př. Josefu Vilhelmovi, který mi toto zabezpečil a to bezplatně v rámci propagace ČSCH.  Dále poděkoval všem členům kteří přispěli svými zvířaty. Jmenovitě př. Vagner, př. Ježková, př. Tomeš, př. Tomešová, př. Sarközi, př. Somol, př. Rabas, př. Polívka, př. Rajnoha, př. Potůček B. a M.  Dále svým kamarádům – nečlenům ZO př. Černému a  př. Trnkovi.  

                            Členská základna bere na vědomí.

 

ad4) př. Potůček předkládá žádost o zakoupení klecí pro drůbež. K tomu dostal slovo př. Somol, který přednesl proč a z jakého důvodu bychom toto chtěli v sekci drůbež uskutečnit.Jedná se o klece 70 x 70 x 210 v ceně 1690kč / ks. Rádi bychom vzali 20ks. Čl. základna toto bere na vědomí.

př. Potůček žádá čl. základnu o zakoupení naprosto jednoduchého a méně finančně náročného vysavače do sekce exoti. Důvod: Usnadnění a zrychlení, resp. zkvalitnění úklidu v exotářské sekci.    Čl. základna bere na vědomí.

 

ad5) Pí. Navrátilová byla požádána k přednesení krátké finanční a pokladní zprávy.

Čl. základna bere přednesenou zprávu na vědomí.

 

ad6) př. Potůček seznamuje členy s již blížící se výstavou která se bude konat dne 26.10.2019 od 8 – 14h. všechny přítomné vyrozuměl s tím proč ještě nevyšla upoutávka v časopise chovatel. Seznámil všechny přítomné s tím jak je obtížné sehnat posuzovatele na tento termín. Předběžně máme domluvené posuzovatele na králíky př. Michla a na holubi př. Brücknera. Jak mile dořeším v nejbližších dnech posuzovatele drůbeže, ihned jde oznámení o konání výstavy do časopisu chovatel. Každopádně v č.8 už to tam bude! Před výstavou si uděláme ještě jednu schůzi pro upřesnění detailů. Čl. základna bere na vědomí.

 

ad7) př. Potůček seznamuje přítomné z důležitostí objednávky kroužků pro rok 2020, všichni byli již měsíc před touto schůzí seznámeni s tím, že požaduji toto – objednávku kroužků. Až dorazím během dvou dní ještě telefonicky všechny kdo nemají objednáno, oslovím. Poté je vše do doobjednávek.                Čl. základna bere na vědomí.

 

ad8) př. Potůček seznamuje přítomné s nutností konání brigád na zvelebování chovatelského areálu a domu samotného jako takového. Je opravdu nutno začít něco dělat, ale kolektivně a ne jen mluvit.

 

bod A) př. Navrátilová seznamuje čl. základnu s odstoupením p. Srkala od pronájmu garáže č.1 a zároveň předkládá novou žádost o garáž č.1. Žadatel p. Záruba ml.

                  Čl. základna bere na vědomí.

 

Diskuse:

 

K bodu č.3 – vznesl podnět př. Polívka. Jak řekl, v Podbořanech ho zastavovali lidé , kteří mu údajně nadávali a ptali se ho proč nebyla výstava v květnu. Dále pronášel jak nejsme akční a v chovatelském domě nevyvíjíme aktivitu ve směru výstavnictví. Také se ohradil proti tomu, že jsme konali výstavu v Radonicích. Také o tom údajně nevěděl.

 

Př. Potůček se vyjádřil k jeho otázkám, nutno podotknout, že hned zvedl hlas, protože tohle slyšet od člena který pro tuto akci v Radonicích v březnu na Včs zvedal ruku, je nepochopitelné. Dále objasnil již poněkolikáté a opakovaně proč se nekonala květnová výstava v roce 2018! Mimochodem jak řekl př. Polívkovi, na tuto akci v roce 2018 jsi nám nepřihlásil jediné zvíře a to v žádné sekci.

 

Př. Polívka argumentoval tím, co má letos kuřat. Že nevyvíjíme aktivitu v chovatelském areálu nekonáním jarní výstavy. A že se to nemusí líbit městu!

 

Př. Potůček zdůraznil že v hnízdní sezoně nám ti chovatelé co dodávají peří, nechtějí nic dávat, což je ale pochopitelné! Navíc je rozdíl mezi jednodenní akcí kdy zvíře je z domu max. 24h a akcí 3 denní.

 

Př. Nerad se zeptal, kolik ZO vydělalo na této akci v Radnicích. Údajně se někde doslechl že zato vybíráme peníze.

Př. Potůček  ihned odpověděl. Tato akce byla propagační akcí a byť jiné organizace třeba i vybírali dobrovolné vstupné. My jsme takto nečinili a pokud budeme i do budoucna Radonice podnikat, tak to bude obdobné. Ovšem pokud se čl. základna ujednotí na vybírání nějakého vstupného, tak ať si to tam někdo vybírá. Já to vnímám jako velikou možnost propagovat naší ZO mimo Podbořansko. Do budoucna bychom měli i možnost projekce, dále bychom mohli přes mikrofon mluvit i mluveným slovem a představovat různá zvířata, to, co děláme.

 

Př. Polívka dále zmínil, že tato májová akce zde chybí.

 

Př. Voleský nato reagoval tím, že všude v okolí jsou velké akce a v Podbořanech v tomto termínu nic není a tak ani nemůže být žádná návštěvnost. Dává podnět k tomu abychom udělali denní propagační výstavu ze zdrojů našich členů v době Podbořanských slavností. Tudíž v červnu.

 

Př.Potůček říká že je to dobrý nápad a absolutně se mu nebrání. Ba naopak. Také ale dodává, že by byl rád aby na každé akci bylo nápomocno více členů a to především mladších ročníků a dodává, že odmítá neustále na každou akci vybírat 3 – 4 dny své dovolené a trávit je poté pouze se synem Martinem ve dvojici  přípravou těchto akcí. Tímto Martinovi poděkoval.

 

Př. Voleský zmínil nutnost toto sdělit za v času starostovi města aby byla tato akce vytisknuta na plakátě Podbořanských slavností.

 

Př. Potůček i př. Somol se zavazují. Že toto zabezpečí. Pokud se tedy na další schůzi domluvíme na těchto akcích a posvětí je většina čl. základny.

 

Př. Cyprián požádal př Potůčka zda by mohl dostat nějaké výtisky časopisů chovatel pro chovatelský kroužek.

 

Př. Potůček odpověděl že to je naprosto jasné. Že už si mohl vzít dávno jakékoli množství.

 

Př. Potůček se zeptal, zda má ještě někdo něco k diskusi. Nikdo z přítomných už s žádným poznatkem nevystoupil. Z tohoto důvodu př. Potůček ukončuje členskou schůzi v čase 19.06h.

 

                           Zapsal     - jednatel ZO

                                Bohuslav Potůček