Jdi na obsah Jdi na menu
 


výborová schůze 11.12.2015

20. 12. 2015

                              ZÁPIS

V pátek dne 11.12.2015 se konala výborová schůze a to v chovatelském domě od 18h.

Přítomni byli př. Předota, př. Potůček, př. Navrátilová, př. Špilar, př. Cyprián, př. Nerad a př. Štěch.

Omluveni: př. Rabas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

Zahájení

Zpráva pokladní – vyúčtování výstavy

Zpráva jednatele a návrh termínů výstav

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V 18.07h. zahajuje výborovou schůzi předseda ZO př. Předota. Seznamuje přítomné z programem, který nebyl až tak masivní. Oslovil pí. Navrátilovou, aby přednesla zprávu o vyúčtování výstavy. Poté co pí. Navrátilová zprávu přečetla, upozornila přítomné nato, že je třeba přejmenovat ZO na spolek. Dále nás upozornila nato, že máme nastaveny zbytečně velké platby za elektřinu. Z tohoto důvodu bude provedena nová revize elektrické instalace, jističů atd., poté se budeme snažit získat novou smlouvu na levnější tarif. Dále se řešili akumulační kamna pro nájemníky v chovatelském domě. Tímto úkolem byl pověřen př. Potůček, který na internetu vybral dvě firmy pro porovnání, nakonec pí. Navrátilová navrhla, aby se vzala plně funkční kamna z místnosti, kde se nepoužívají a jsou plně funkční. Př. Potůček byl osloven, aby přednesl termíny našich výstav pro rok 2016. Seznámil přítomné s tím, že 1.5.2016 vychází na neděli a jestli se tedy výstava neposune na sobotu 30.4.! Každý byl pro tradiční výstavu na 1.5.. Na výroční členské schůzi bude přednesen tento termín.  Co se podzimní výstavy týče, př. Potůček podal návrh, abychom počkali na termíny výstav na svazových stránkách. Př. Předota reagoval tak, že termín podzimní výstavy připraví ke schválení sám. Dále př. Potůček seznámil všechny přítomné s úbytkem 4 členů. Ke konci roku 2015 u nás končí s členstvím př. Särközi, př. Kail, př. Laštovka M. a př. Sachl. Tímto se dostáváme na 24 členů, zároveň seznámil výbor s tím, že máme dva nové zájemce o členství. Také přednesl na výborové schůzi, že je potřeba na výroční schůzi dovolit třetího člena RK, a nového předsedu za holubi když odstoupil př. Särközi (člen RK), př. Sachl (předseda holubi). Všichni vzali na vědomí a př. Předota ukončil schůzi v 18.50h. a popřál všem, krásné svátky a šťastný nový rok.