Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze 8.3.2014

6. 11. 2014

                                                              Zápis

Z výroční členské schůze konané 8.března 2014 v restauraci Tatran v Podbořanech.

Přítomni:Dle prezenční listiny bylo přítomno 19členů, z toho 3členové výboru a 2členové RK.

Nepřítomni: 3členové

Omluveni:př.Šána, př.Kvasnička, př.Särközi, př.Jelínek, př.Frajt  a př.Laštovka M.

Program:

1.Zahájení předsedou ZO

2.Zpráva pokladní za rok 2013

3.Rozpočet na rok 2014

4.Volba nového jednatele

5.Volba nového vedoucího – odbor králíci

6.Volba nového vedoucího  - odbor holubi

7.Zpráva registrátora

8.Návrh na obnovení blahopřání k životním jubileum  

9.Různé a diskuse

10.Usnesení

11.Závěr

1. Zahájení – členskou schůzi svolanou na 10.00h oficiálně v 10.25h zahajuje předseda ZO Jan Předota. Po přivítání přítomných členů,seznamuje všechny s programem schůze. Oznamuje ukončení členství a to hned 4 členů.Těmi jsou př. Holas, př. Půta, př. Holub a př. Čermák. Zároveň dodává jak je mu líto že k těmto krokům došlo. Dále dává na vědomí všem přítomným členům že je třeba zvolit nového jednatele ZO z důvodu odstoupení a ukončení členství př. Holasem. Seznamuje členskou základnu s návrhem na př. B.Potůčka který se sám nabídl k plnění těchto úkolů. Nezapomíná dodat že s funkce vedoucího odbornosti holubů odstupuje př. Šána a že je třeba dovolit jak vedoucího odbornosti holubů tak i králíků.

2. Zpráva pokladní:po přivítání nás seznamuje pokladní ZO pí. Jiřina Navrátilová s příjmi a výdaji ZO za uplynulý rok 2013. Také ze zůstatkem na účtu.

3. Rozpočet: následuje seznámení členské základny pí. Navrátilovou s návrhem rozpočtu na rok 2014.

4. Volba jednatele: navržen př. B.Potůček hlasování: pro 17 nehlasovali  2mch.

5. Volba vedoucího – odbor králíci: navržen př. Nerad a k němu př. Kail  hlasování: pro 17  nehl. 2mch.

6. Volba vedoucího – odbor holubi: navržen př. Sachl   hlasování: pro 17  nehlasovali  2 mch.

7. Zpráva registrátora: př. Špilar zmínil že v naší ZO bylo za uplynulý rok 2013 registrováno na 73ks králíků. Nejvíce registroval př. Nerad a dále registrovaly př.B. Potůček a M. Potůček

8. Předseda ZO po vzájemné dohodě s jednatelem ZO předkládají návrh pro obnovení tradice při přání členům k jejich významným jubilejím. Každý člen který dovrší v konkrétním roce životního jubilea dostane od ZO dar v hodnotě 300kč. Za výročí se považují jubilea končící číslicí 5-0. Hlasování: pro 17 nehlasovali 2 mch.

9. Různé a diskuse: př. Voleský – je třeba dovolit náhradníka do komise RK, stále někdo chybí. Chybí zpráva RK.

Předseda Zo upřesňuje datum výstav: jarní 8.5.2014            podzimní 18.10.2014

Př. Voleský a př. Jančík – jsme pro zrušení vyplácení náhrad za svoz zvířat na výstavy. Tuto možnost v ZO zrušit.

Př. Voleský – pokud tak neučiníte, zaplatím čl. příspěvek a přestanu v ZO vystavovat. Okamžitě vystoupím.

Př. Laštovka Z. – je třeba dát hlasovat o zrušení proplácení náhrad na svoz zvířat. Nelze zrušit bez nového hlasování. Bylo by dobré i nadále tuto aktivitu ZO podpořit pro lepší zviditelnění – propagaci naší ZO a chovů jejích členů. Jsem pro její zachování.

Př. Voleský – rozšířit Rk. Zvolit komisi pro jednání z městem krz chovatelský areál. Je třeba řešit problémy týkající se nemovitosti ZO Podbořany.

Př. Laštovka Z. – Ano tato problematika chovatelského areálu a jeho vlastníka by měla být vyřešena co nejdříve. Už jednou jsem byl členem ZO kde jsme o chovatelský dům přišly. Je třeba udělat vše proto aby se to neopakovalo.

Př. Voleský a př. Jančík – zrušte proplácení zájezdů auty na různé akce ČSCH. Např. výstava v Lysé n/Labem. Tyto akce proplácet pouze v případě společného zájezdu (autobus) pro více členů.

Hlasování: pro 15   zdržel 2  nehlasovali  2mch.

Navržení náhradníci do RK: př. Jančík a př. Sachl   hlasování: pro 17  nehlasovali  2 mch.

Př. Voleský a př. Jančík – zrušit cestovné/náhrady za svoz zvířat na výstavy. Dosud 5kč/km.

Hlasování: proti 15 zdržel  2  nehlasovali  2 mch.

Tato výhoda v rámci ZO bude i nadále pokračovat. Není časově omezena. O jejím zrušení by se muselo dát znovu hlasovat!

10. Usnesení: Př. Voleský, př. Jančík a př. Cyprián – navrhují navýšení rozpočtového opatření

- upravit rozpočet s ohledem na opravy areálu (budova, přístřešky u králíků, topení)

-ukládá do příští schůze

 -předseda + účetní: sepsat nájemní smlouvy. K dnešnímu dni splněno.

-určit lidi kteří budou mít přístup k účtu – podpisové právo. Již určeni (předseda  a pokladní)

-určit finanční odměny – přečteno v návrhu rozpočtu na rok 2014    (4000kč)

-výše paušální odměny- přečteno v návrhu rozpočtu na rok 2014 poštovné + telefony (3000kč)

-dát do hromady všechny zápisy ze schůzí roku 2013, ukládá do příští schůze

Usnesení: pro 16    zdržel 1   nehlasovali 2 mch.

11. Závěr: Schůze byla po bouřlivých diskusích ukončena předsedou ZO ve 13.15h. Všem zůčastněným členům předseda ZO Jan Předota poděkoval za jejich účast a popřál hodně úspěchů.

                               Zapsal

                            Bohuslav Potůček